Horyzont 2020

Nauka,
Technologia,
wynalazki,
genialni naukowcy,
czyli program „Horyzont 2020”.
Moi goście opowiedzą o mariażu nauki z przemysłem i o tym, gdzie szukać pieniędzy na rozwój technologii. Dowiecie się też jak rozwijać swoją karierę naukową, tak, aby osiągnęła ona światowy poziom.
Julitta Grzywa. Zapraszam.

HORYZONT – odcinek 2/2017

Fot. Katarzyna Cichoń
W erze technologii kładziony jest coraz większy nacisk na wykorzystanie potencjału naukowego uczelni wyższych w przemyśle i na komercjalizowanie wynalazków.  Duże doświadczenie w tej dziedzinie ma dr Jolanta Koszelew z Politechniki Białostockiej. – Prezes firmy UpLogic – spółki spin-off tej uczelni. Pani Doktor realizuje projekty B+R, jest ekspertem oceniającym wnioski w programach POIR 2014-2020 oraz […]

HORYZONT 2020 – odcinek 1/2017

Fot. Katarzyna Cichoń
Choroby cywilizacyjne… możemy im zapobiegać prowadząc zdrowy tryb życia. Walczyć z nimi można też na zupełnie innym poziomie – prowadząc bardzo skomplikowane badania, które wskażą osoby potencjalnie zagrożone zachorowaniem . Jak? O tym opowiada prof. Marcin Moniuszko – Prorektor d/s Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. posłuchajcie rozmowy Julitty Grzywy

HORYZONT 2020 – AUDYCJA 6

horyzont_new
Spotkanie z Katarzyną Cieślak  z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – ekspert do spraw energii i platform technologicznych. Można się z niej dowiedzieć  jak zdobywać pieniądze na programy energetyczne.

HORYZONT 2020 – AUDYCJA 5

horyzont_new
Rozmowa z Wiesławem Studenckim z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć  jak zdobywać granty dla najlepszych naukowców i jak skorzystać z najlepszej infrastruktury badawczej w Europie.

Horyzont 2020 – Audycja 4

horyzont_new
Rozmowa z Janem Lisowskim z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć jak zdobyć fundusze na realizację projektów na różnego rodzaju projekty informatyczno informacyjne.

Horyzont 2020 – Audycja 3

horyzont_new
Rozmowa z Małgorzatą Snarską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć jak przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać fundusze na innowacyjny rozwój.