ALKOMAT – 7/2018

Zasady kierowania alkoholików na przymusowe leczenie objaśnia terapeutka uzależnień – Katarzyna Makocka – Wojsiat.

posłuchaj audycji

alko1