HORYZONT 2020 4/2018

Czas na kolejny odcinek cyklu „Horyzont 2020”.    Dzisiaj zajrzymy na Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tam, w porozumieniu z regionami krajów nadbałtyckich, realizowany jest projekt go Go Smar Bi Es Ar.  W jego ramach mają powstać takie narzędzia analityczne, które pomogą podlaskim firmom bardziej intensywnie rozwijać się.  Julitta Grzywa rozmawia z kierownikiem projektu – prof. Wiesławem Urbanem.

posłuchaj audycji

prof. Urban