RETRO RADIO SPEKCJA – Andrzej Jarosz

Andrzej Jarosz – dziennikarz radiowy z wieloletnim stażem. W Akaderze pracował dwukrotnie: w połowie lat 80-tych i na przełomie XX i XXI wieku. Julicie Grzywie opowiedział o swoim radiu.

 

posłuchaj audycji

 

andrzej-i-jula